Update vanuit het bestuur

17 november 2022

Update vanuit het bestuur november 2022

Onderhoud clubhuis

Binnenkort zal het dak worden gereinigd van alle mos en aanslag die op de pannen zit. Hierdoor wordt het aangezicht van het dak opgefrist. Na een inspectie eerder dit jaar is de verwachting dat het dak rond het jaar 2040 vervangen moet worden.

Daarnaast gaan we in december en januari aan de slag met boeidelen, regenpijpen en gootonderdelen. Op een aantal plekken zal het vergane hout van de boeidelen en onderdelen van de goot worden vervangen en er komt een aluminium bekleding overheen.

Verbouw opslag clubhuis

Onze opslag is niet bestendig tegen stevig kou of flinke warmte. Dat heeft impact op de kwaliteit van bier, wijn, fris en andere food & drinks. Daarnaast is de opslag onvoldoende gefundeerd waardoor het ongelijk staat ten opzichte van het clubhuis dat wel op palen staat. Inmiddels hebben wij een concept ontwerp van een vernieuwde opslag op palen inclusief een koelinstallatie en we kijken daarbij ook naar onze CV.

Het concept ontwerp gebruiken we voor een raming van de benodigde investering en om subsidie aan te vragen bij de gemeente of het Rijk.

Verplaatsen fietsenhok

Het terrein rondom om ons clubhuis is ingemeten en wij hebben een eerste overleg gehad met een ingenieursbureau. Het bureau maakt een ontwerp van een nieuw fietsenhok nabij de parkeerplaats in combinatie met het verplaatsen van de speeltoestellen.

We zijn in afwachting van de gegevens van riolering en waterhuishouding om een concept ontwerp af te ronden. Als we het ontwerp af hebben bespreken we dit met de gemeente en ook hier maken we een raming voor en onderzoeken we de mogelijkheden voor subsidie.

De verwachting is dat eind dit jaar/begin volgende de gemeente start met werkzaamheden van het HOV project aan de kruising vlakbij de club.
 De ontsluiting van ons parkeerterrein wijzigt en wij hebben met de gemeente een aantal extra aanpassen besproken die zij op zich nemen.

Zodra wij hierover meer weten, informeren wij hierover.

LTV De Bijvanck 40 jarig jubileum

In 2023 bestaat LTV De Bijvanck 40 jaar. In de opgerichte Jubileum commissie zijn er al veel ideeën over hoe  en wanneer de club met alle leden, jong en oud, deze mijlpaal zou kunnen gaan vieren. Want het 40-jarig bestaan moet zeker gevierd worden! Meer info volgt later dit jaar.

Vrijwiligers avond

Inmiddels zijn per mail de uitnodigingen voor de vrijwilligers avond verstuurd. Op 10 december 2022 bedankt LTV De Bijvanck, tijdens een gezellige avond met pubquiz in het clubhuis, alle leden die zich het afgelopen jaar vrijwillig hebben ingezet voor de club.

Niet vervulde bardiensten 2022

Allereerst willen we diegene bedanken die zijn/haar bardienst al vervuld heeft of al heeft ingeschreven voor deze winter.

Bardienst is niet alleen noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we de gezelligheid kunnen bieden aan alle leden en de prijzen beheersbaar kunnen houden, het is ook nog eens een leuke sociale bezigheid. Door het draaien van bardienst leer je immers ook nog eens nieuwe leden kennen. Met elkaar houden we het immers gezellig en betaalbaar. Jouw bardienst is dus belangrijk voor ons allemaal.

Leden die dit kalenderjaar nog geen bardienst hebben vervuld ontvangen op korte termijn een herinnering om dit alsnog te doen.

Toernooien 2022

Met de diversen toernooi commissies is het afgelopen jaar geëvalueerd en is besproken hoe we van de toernooien in 2023 gezamenlijk weer een groot succes te maken.

Namens het bestuur, Wessel de Ruyter

 

Update vanuit het bestuur november 2022.pdf

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 523 1998

Tennispark LTV de Bijvanck

Stichtseweg 1
1261 TA Blaricum

KVK-nummer

40517071