park-open

Park open

inschrijving-voorjaarscompetitie

Inschrijving voorjaarscompetitie

wanted

Wanted!

 

Beste leden,

We hebben afgelopen donderdag een bijzondere ledenvergadering gehouden om onze zorgen kenbaar te maken wat betreft de opvolging bestuur.

Bart Henzen heeft een toelichting gegeven waarbij is aangegeven dat er veel goeds gebeurt in de vereniging.

Zo is het ledenaantal gegroeid, waren al onze evenementen erg succesvol dit jaar en zijn we aan de slag met het beleidsplan dat in de laatste ALV is aangenomen. Ook beschikken we nu over LED-verlichting, als eerste stap naar ruimere openingstijden. Diverse commissies hebben een nieuwe ploeg vrijwilligers gekregen en er zijn diverse verbeteringen in het park gerealiseerd. Ook heeft de gemeente Blaricum veel meer oog voor de sport wat heeft geleid tot belangrijke subsidiemogelijkheden en het instellen van een sportraad waarin wij ook deelnemen. Nadat de werkgroep “LED-verlichting”  dit project succesvol heeft afgerond hebben zij zich nu op de renovatie van de banen gestort.

Maar daarnaast zijn er ook voldoende zorgen. Een belangrijk punt hierin is dat we een volledig bestuur nodig hebben met daarin een opvolger voor onze voorzitter. Het huidige bestuur wil graag verder, maar niet zonder een voorzitter. Een stabiel bestuur is voor de komende periode een noodzaak. Daarnaast ontbreken er een technische- en een sponsorcommissie. De ICT commissie, de barcommissie  en de jeugdcommissie staan op oranje, die missen nog enkele leden.

Nog de nodige zorgen dus. Park en banen, communicatie, ledenadministratie kleuren en tenslotte recreatie kleuren groen.

 

Financieel gezien staan we er niet slecht voor maar hebben we onvoldoende liquiditeit om grote investeringen te dragen, dus moeten de inkomsten wel omhoog. Sponsoring is daarbij het eerste waar we naar kijken.

Er is een dringende beroep gedaan op de aanwezige leden om om zich heen te kijken naar geschikte personen voor de functie van voor zitter en commissieleden. In de vergadering werd gevraagd om een profielschets van bestuursleden en commissies.

In deze nieuwsbrief staat een link naar het strategisch beleidsplan en de diverse profielschetsen.

In de vergadering kwam naar voren dat de profielschetsen een leidraad zijn en dat binnen het bestuur de gewenste competenties aanwezig moeten zijn maar niet in één persoon, de voorzitter bijvoorbeeld. Bestuursleden kunnen elkaar aanvullen wat dat betreft.
Bij een voorzitter denken we in grote lijnen aan een vrouw of man die het gezicht naar buiten kan zijn en in de vereniging met iedereen in gesprek kan gaan, een echte verbinder/ bruggenbouwer dus. Het kan bijvoorbeeld ook als duo-functie worden ingevuld.

Als we willen dat er over 40 jaar nog steeds een LTV de Bijvanck bestaat en het nog steeds een bloeiende vereniging is, dan is het belangrijk om nu een stabiel bestuur te realiseren. Daarbij hebben we de hulp van alle leden hard nodig!

Klik hier voor het meest recente beleidsplan. 

Klik hier voor taken en profielschetsen van commissies en bestuur.

Johan Huizinga

40-jaar-ltv-de-bijvanck

40 jaar LTV de Bijvanck

noodkreet

Noodkreet!

clubkampioenschappen-2018

Clubkampioenschappen 2018

nieuwsbrieven-en-kopij

Nieuwsbrieven en kopij

Sitemap | Website door CM SpecialistLTV de Bijvanck